Firma Elmos Elektroinstalacje oferuje swoim Klientom:

 • instalacje średniego i niskiego napięcia
 • przyłącza elektryczne ziemne i napowietrzne
 • instalacje zasilające  jedno i trójfazowe
 • instalacje odgromowe
 • instalacje oświetleniowe wewnętrzne i zewnętrzne
 • instalacje domofonowe
 • instalacje alarmowe oraz monitoringu
 • sieci strukturalne
 • instalacje teletechniczne
 • DSO - instalacje nagłośnieniowe
 • pomiary parametrów powyższych instalacji